0413 140 160ย 

Welcome to Custom Prosthetics

Custom Made Prosthetic Limbs on the Gold Coast

About Us

Ross Powrie (Prosthetist)

Custom Prosthetics welcomes Ross Powrie to the team. Ross is an AOPA registered experienced prosthetist, with over 9 years experience in the prosthetic industry.

Located in Mudgeeraba

We are very excited to announce our new purpose built facility in Mudgeeraba, Gold Coast.

AOPA Registered Prosthetist

Full time AOPA registered prosthetist experienced in all aspects of lower and upper limb prosthetic treatment / artificial limb care.

We love what we do

We enjoy providing client focussed healthcare in a warm and friendly environment.

Testimonials

More Information

“Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa. In cursus ornare sollicitudin.”
Antonio Compbell

“Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa. In cursus ornare sollicitudin.”
Helena Smith

“Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa. In cursus ornare sollicitudin.”
Isabella Edwards

“Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc, rutrum quis nunc sed, feugiat hendrerit massa. In cursus ornare sollicitudin.”
Antonio Compbell